Cộng Đoàn Thánh Bênađô Duệ

Địa Chỉ

Holy Eucharist
1A Oleander Dr, St Albans VIC 3021

Giờ Lễ

Chúa Nhật
12:00 PM
Thứ Năm
7:00 PM
Thứ Bảy
7:30 PM

Liên Kết

Website · Facebook · YouTube

Liên Lạc

Lm Vincentê Phạm Văn Long CSsR
Cha Chánh Xứ
0469 038 727
vinhson208@gmail.com

Đôminicô Bùi Hữu Thọ
Trưởng Ban Mục Vụ
0408 030 001
thobui1963@hotmail.com