Thông Báo

Thành Kình Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Võ Ngọc Thanh
26/03/2024
Thành Kình Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Võ Ngọc Thanh
Ngày Hội Ngộ Giới Trẻ
02/09/2023
Ngày Hội Ngộ Giới Trẻ
Thư Chúc Mừng Về Việc Bổ Nhiệm Tân Giám Tỉnh
30/06/2023
Thư Chúc Mừng Về Việc Bổ Nhiệm Tân Giám Tỉnh
Linh Mục Phêrô Hoàng Kim Huy SDB, Tân Giám Tỉnh Dòng Don Bosco Úc Châu
29/06/2023
Linh Mục Phêrô Hoàng Kim Huy SDB, Tân Giám Tỉnh Dòng Don Bosco Úc Châu
Lịch Tĩnh Tâm & Hòa Giải Mùa Chay 2023
11/03/2023
Lịch Tĩnh Tâm & Hòa Giải Mùa Chay 2023
Thư Cảm Ơn Gây Quỹ Hỗ Trợ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV - Lần 2
11/03/2023
Thư Cảm Ơn Gây Quỹ Hỗ Trợ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV - Lần 2
Thư Cảm Ơn Về Việc Lo Hậu Sự Cho Cha Antôn Phạm Xuân Tạo
17/02/2023
Thư Cảm Ơn Về Việc Lo Hậu Sự Cho Cha Antôn Phạm Xuân Tạo
Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Tiễn Biệt Linh Mục Antôn Phạm Xuân Tạo (1969 - 2023)
17/01/2023
Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Tiễn Biệt Linh Mục Antôn Phạm Xuân Tạo (1969 - 2023)
Thành Kính Phân Ưu: Cha Antôn Phạm Xuân Tạo
17/01/2023
Thành Kính Phân Ưu: Cha Antôn Phạm Xuân Tạo
Chúc Giáng Sinh Năm 2022
24/12/2022
Chúc Giáng Sinh Năm 2022
Thành Kính Phân Ưu: Bà Cố Matta Trương Thị Xinh
12/12/2022
Thành Kính Phân Ưu: Bà Cố Matta Trương Thị Xinh
Thư Về Lễ Chúa Nhật Sau Đại Dịch
23/11/2022
Thư Về Lễ Chúa Nhật Sau Đại Dịch
Thư Về Luật Giáo Hội Buộc Giáo Dân Tham Dự Thánh Lễ Chúa Nhật
15/11/2022
Thư Về Luật Giáo Hội Buộc Giáo Dân Tham Dự Thánh Lễ Chúa Nhật
Thư Cảm Ơn Gây Quỹ Hỗ Trợ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV
24/10/2022
Thư Cảm Ơn Gây Quỹ Hỗ Trợ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV
Thành Kình Phân Ưu: Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên
31/08/2022
Thành Kình Phân Ưu: Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên
Thư Mời Tham Gia Chương Trình Thánh Ca
18/08/2022
Thư Mời Tham Gia Chương Trình Thánh Ca "Ngôi Lời Giáng Thế V"
Lm Roland Jacques Dương Hữu Nhân OMI Cộng Tác Viên Ngoại Vụ Của Bộ Phong Thánh Thăm Viếng CĐCGVN TGP Melbourne
05/06/2022
Lm Roland Jacques Dương Hữu Nhân OMI Cộng Tác Viên Ngoại Vụ Của Bộ Phong Thánh Thăm Viếng CĐCGVN TGP Melbourne
Thành Kính Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Võ Tánh
01/06/2022
Thành Kính Phân Ưu: Cụ Ông Giuse Võ Tánh
Thư Cảm Tạ Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Tỵ Nạn Chiến Tranh Ukraine & Lũ Lụt NSW và QLD
18/05/2022
Thư Cảm Tạ Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Tỵ Nạn Chiến Tranh Ukraine & Lũ Lụt NSW và QLD
Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Kỷ Niệm 175 Năm Thành Lập TGP Melbourne
18/05/2022
Thư Mời Tham Dự Thánh Lễ Kỷ Niệm 175 Năm Thành Lập TGP Melbourne
Hiệp Thông Cùng Với Mẹ Maria Tạ Ơn Chúa Hướng Về Đại Hội La Vang IV Năm 2023
05/05/2022
Hiệp Thông Cùng Với Mẹ Maria Tạ Ơn Chúa Hướng Về Đại Hội La Vang IV Năm 2023
Thư Mừng Chúa Phục Sinh 2022
16/04/2022
Thư Mừng Chúa Phục Sinh 2022
Thành Kính Phân Ưu: Cụ Bà Monique Nguyễn Kim Hoa
30/03/2022
Thành Kính Phân Ưu: Cụ Bà Monique Nguyễn Kim Hoa
Hiệp Thông Với Giáo Hội Úc Cầu Nguyện Và Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Và Cuộc Xâm Lăng Ukraine
18/03/2022
Hiệp Thông Với Giáo Hội Úc Cầu Nguyện Và Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Và Cuộc Xâm Lăng Ukraine
Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Tỵ Nạn Chiến Tranh Ukraine & Lũ Lụt NSW và QLD
18/03/2022
Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Tỵ Nạn Chiến Tranh Ukraine & Lũ Lụt NSW và QLD
Lịch Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Chay 2022
16/03/2022
Lịch Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Chay 2022
Thành Kính Phân Ưu: Cô Maria Mai Thị My
03/03/2022
Thành Kính Phân Ưu: Cô Maria Mai Thị My
Chúc Mừng Cha Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ
27/02/2022
Chúc Mừng Cha Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ
Lá Thư Mùa Chay: Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới
26/02/2022
Lá Thư Mùa Chay: Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới
Cập Nhật #56 Hướng Dẫn Mục Vụ Về COVID-19 Của TGP Melbourne
25/02/2022
Cập Nhật #56 Hướng Dẫn Mục Vụ Về COVID-19 Của TGP Melbourne
Thành Kính Phân Ưu: Cụ Bà Bùi Đức Lộc
23/02/2022
Thành Kính Phân Ưu: Cụ Bà Bùi Đức Lộc
Thông Tin Cập Nhật COVID-19 Ngày 18/02/2022 TGP Melbourne
19/02/2022
Thông Tin Cập Nhật COVID-19 Ngày 18/02/2022 TGP Melbourne
Khóa Thừa Tác Viên Ngoại Thường Trao Mình Thánh Chúa & Thừa Tác Viên Đọc Sách Năm 2022
12/02/2022
Khóa Thừa Tác Viên Ngoại Thường Trao Mình Thánh Chúa & Thừa Tác Viên Đọc Sách Năm 2022
Chúc Mừng Tân Ban Mục Vụ Thánh Giuse - Lalor
30/01/2022
Chúc Mừng Tân Ban Mục Vụ Thánh Giuse - Lalor
Lá Thư Mục Vụ Chúc Tết Nhâm Dần
24/01/2022
Lá Thư Mục Vụ Chúc Tết Nhâm Dần
Thành Kính Phân Ưu: Bà Cố Annê Nguyễn Thị Thật
03/01/2022
Thành Kính Phân Ưu: Bà Cố Annê Nguyễn Thị Thật
Thành Kính Phân Ưu: Ông Cố Giuse Nguyễn Công Huân
03/01/2022
Thành Kính Phân Ưu: Ông Cố Giuse Nguyễn Công Huân
Thành Kình Phân Ưu: Ông Cố Giuse Nguyễn Như Hổ
02/01/2022
Thành Kình Phân Ưu: Ông Cố Giuse Nguyễn Như Hổ