Thư Cảm Ơn Về Việc Lo Hậu Sự Cho Cha Antôn Phạm Xuân Tạo

Kính gửi: quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Cộng Đoàn Dân Chúa

Sau những ngày chuẩn bị thủ tục giấy tờ để đem thi hài cha Antôn về Việt Nam, cuối cùng, vào đêm thứ Hai 30/01/2023 vừa qua, linh cữu của ngài đã về đến quê nhà trong nỗi đau buồn của gia đình và thân bằng quyến thuộc.

Vào lúc 8g sáng ngày 01/02/2023 thánh lễ an táng do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự diễn ra tại Giáo họ Hậu Trạch, Giáo xứ Hậu Thành, Giáo phận Vinh, hiệp dâng trong thánh lễ có quý cha giáo, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân.

Sau thánh lễ là nghi thức tiễn biệt và di hài cha Antôn đã được an táng trong khuôn viên nhà thờ Giáo họ.

Trong niềm tiếc thương trước sự mất mát lớn lao này, Cộng Đồng chúng ta đã được an ủi phần nào qua tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em cùng chung chia với tang quyến lo phần hậu sự như sau:

 • Thánh lễ Cầu Nguyện và Tiễn Biệt tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang: $23,340.00

 • Qua trương mục của Cộng Đồng: $7,400.00

  • Tổng thu: $30,740.00
 • Chi phí thủ tục và chuyển thi hài về Việt Nam: $12,831.80

 • Lệ phí chuyển tiền và làm di ảnh: $134.00

  • Tổng chi: $12,965.80
 • Còn lại: $17,774.20

 • Đã chuyển về Việt Nam trước: $15,000.00

  • Số tiền còn lại: $2,774.20

Vì số tiền đã nhận được ngoài mong đợi để lo hậu sự, và được biết lúc sinh thời cha Tạo luôn có lòng sùng kính Đức Mẹ, nên sau khi đã bàn thảo với quý cha đại diện Ban Tuyên Úy và Hội Ái Hữu Nghệ -Tĩnh - Bình, chúng con đã quyết định dành số tiền còn lại ($2,774.20) cho quỹ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV.

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của quý vị đã dành riêng cho cha Antôn

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ghi ơn và trả công bội hậu cho quý vị.

Trân trọng,
Antôn Trương Tấn Phát
Trưởng Ban Điều Hành
CĐCGVN TGP Melbourne

Kiến thị,
Lm Phêrô Hoàng Kim Huy SDB
Trưởng Ban Tuyên Úy
CĐCGVN TGP Melbourne