Tổng Giáo Phận Melbourne

Lịch Sử Tổng Giáo Phận Melbourne

Vào thập niên 1830, khi Melbourne, lúc đó được gọi là Port Philip Settlement, và các khu vực phụ cận được các di dân từ châu Âu tới định cư, khu vực này là một phần của Tổng Giáo phận Sydney trong Giáo tỉnh Sydney.

Vào năm 1839, Đức cha John Polding, Tổng Giám mục Sydney, đặt cha Patrick Bonaventure Geoghegan phụ trách Port Philip Settlement và thánh lễ đầu tiên được tổ chức tại Melbourne vào ngày Chúa nhật lễ Hiện xuống, 15 tháng 5 năm 1839.

Toàn bộ dân số của Port Philip vào năm 1841 là 11,738 trong số đó có 2,411 người Công giáo.

Ngôi thánh đường Công giáo lâu đời nhất còn tồn tại trong tiểu bang Victoria là St Francis’ Catholic Church, được xây dựng vào năm 1841.

Giáo phận Melbourne được thành lập năm 1847, tách từ lãnh thổ lúc đó của Tổng Giáo phận Sydney, với Giám mục tiên khởi là Đức cha James Alipius Goold.

Dân số Công giáo trong thuộc địa là 18,000 vào năm 1851 và đã tăng lên đến 88,000 vào năm 1857 do hậu quả của cơn sốt đi tìm vàng.

Đức cha James Goold đã có công lớn trong việc thiết lập nhiều trường học Công Giáo trong giáo phận và cho thành lập trong giáo phận nhiều dòng tu chuyên lo về giáo dục và công tác từ thiện, trong số đó có Dòng Tên (Society of Jesus), Anh em Kitô (Christian Brothers), Nữ tu Lòng Thương xót (Sisters of Mercy), Nữ tu Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Nuns), Nữ tu Dâng mình (Presentation Sisters), Các Đồng hành Trung tín của Chúa Giêsu (Faithful Companions of Jesus) và Tiểu Muội Hèn mọn (Little Sisters of the Poor).

Khi Đức cha Goold được bổ nhiệm làm Giám mục Melbourne năm 1847, nhà thờ St Francis đã trở thành nhà thờ chính tòa của tân giáo phận. Việc xây dựng ngôi nhà thờ chính tòa mới St Patrick trên ngọn đồi phía Đông (Eastern Hill) ở East Melbourne được khởi sự vào năm 1858, mãi đến năm 1939 mới hoàn tất.

Vào ngày 30 tháng 3 năm 1874, các Giáo phận Sandhurst (gồm bốn giáo xứ) và Ballarat được hình thành và tách khỏi lãnh thổ của Giáo phận Melbourne, với Giáo phận Melbourne được nâng lên thành Tổng Giáo phận của Giáo tỉnh Melbourne và chịu trách nhiệm cả Sandhurst và Ballarat như là các giáo phận phụ thuộc. Đức cha James Goold trở thành Tổng Giám mục đầu tiên của Tổng Giáo phận Melbourne. Giáo phận Sale được hình thành tương tự ngày 26 tháng 4 năm 1887 từ Tổng Giáo phận.

Dưới quyền vị kế nhiệm ĐTGM Goold (1847-1886 †) là ĐTGM Thomas Joseph Carr (1886-1917 †), có thêm các dòng tu chuyên về giáo dục được thành lập trong Tổng Giáo phận, trong đó có dòng Anh em thuộc về Đức Maria (Marist Brothers), Nữ Tu Bác Ái (Sisters of Charity), Nữ Tu Thánh Giuse Thánh Tâm (Sisters of St Joseph of the Sacred Heart), Nữ tu Loreto (Sisters of Loreto), Nữ Tu Thánh Giuse (Sisters of St. Joseph) và Nữ tu Samaritanô Nhân hậu (Sisters of the Good Samaritan). Vào năm 1887, có 11,661 học sinh theo học các trường Công giáo của Tổng Giáo phận và con số này đã tăng lên đến 25,369 vào năm 1908. Dân số Công giáo của Tổng Giáo phận theo điều tra dân số của chính phủ năm 1901 là 145,333.

Cho đến giữa thế kỷ 20, hầu như tất cả người Công giáo của Tổng Giáo phận là người Irish (Ireland) hoặc có gốc Irish. Các linh mục đều là người Irish mãi cho đến đầu thế kỷ 20 khi việc đào tạo linh mục bản địa mới khởi sự.

Theo số liệu thống kê năm 2011, thì vào năm 2010, dân số trong Tổng Giáo phận Melbourne là 3,844,000 người với 1,085,000 người Công giáo, chiếm tỉ lệ 28.2% dân số; Tổng Giáo phận có 219 giáo xứ, với 300 linh mục giáo phận, 261 linh mục dòng, 1 phó tế vĩnh viễn, 505 nam tu sĩ và 1,232 nữ tu sĩ.

Trực thuộc Tổng Giáo phận Melbourne có Chủng viện Corpus Christi College đào tạo giáo sĩ cho giáo phận và 3 chủng viện cho các dòng tu, 256 trường tiểu học, 69 trường trung học, 6 trường đặc biệt, 77,636 học sinh tiểu học (tk 1998), 58,751 học sinh trung học (tk 1998), 10 bệnh viện, 18 nhà cho trẻ em, 27 nhà cho người già và 10 nhà cho các dịch vụ khác.

(Theo số liệu điều tra dân số Liên bang năm 2006, toàn Giáo tỉnh Melbourne với dân số 4,932,423 người, trong đó có 1,349,828 người Công giáo, chiếm tỉ lệ 27.4% dân số.)

Diện tích của Tổng Giáo phận Melbourne là 27,194 km²

Các Giám Mục Cai Quản Tổng Giáo Phận Qua Các Thời Kỳ

Từ ngày được thành lập đến nay, Tổng Giáo phận Melbourne đã trải qua 9 đời Tổng Giám Mục:

  1. ĐTGM James Goold, OSA †, Giám mục chính tòa từ 9/07/1847 đến 31/03/1874 (26 năm, 265 ngày), sau đó là Tổng Giám mục từ 31/03/1874 đến ngày từ trần 11/06/1886 (12 năm, 72 ngày).
  2. ĐTGM Thomas Joseph Carr †, Tổng Giám mục từ 29/09/1886 đến ngày từ trần 6/05/1917 (30 năm, 219 ngày).
  3. ĐTGM Daniel Mannix †, Tổng Giám mục từ 6/05/1917 đến ngày từ trần 6/11/1963 (46 năm, 184 ngày).
  4. ĐTGM Justin Daniel Simonds †, Tổng Giám mục từ 6/11/1963 đến ngày về hưu 13/05/1967 (3 năm, 188 ngày), từ trần ngày 3/11/1967.
  5. ĐHY James Cardinal Knox †, Tổng Giám mục từ 13/04/1967 đến ngày từ chức 1/07/1974 (4 năm, 309 ngày), được phong tước Hồng Y ngày 5/03/1973, làm Bộ trưởng Thánh bộ Bí tích và Phụng tự (Prefect of the Congregation for Sacraments and Divine Worship) từ 1974 đến 1981 và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Gia đình (President of the Pontifical Council for the Family) từ 1981 đến ngày từ trần 26/06/1983.
  6. ĐTGM Thomas Francis Little, KBE †, Tổng Giám mục từ 1/07/1974 đến ngày về hưu 16/07/1996 (22 năm, 15 ngày), từ trần ngày 8/04/2008.
  7. ĐHY George Pell, AC, Tổng Giám mục từ 6/07/1996 đến 26/03/2001 (4 năm, 253 ngày).
  8. ĐTGM Denis James Hart, Tổng Giám mục từ ngày 22/06/2001 đến 9/6/2018.
  9. ĐTGM Peter Andrew Comensoli, Tổng Giám mục đương nhiệm 29/6/2018.

Đức Tổng Giám Mục Peter Andrew Comensoli

Đức Tổng Giám Mục Peter Andrew Comensoli sinh ngày 25/3/1964, năm nay 54 tuổi, lớn lên tại vùng Illawarra, thuộc bang New South Wales, được thừa hưởng nền giáo dục Công giáo bởi dòng Chị Em Samaritanô Nhân Lành (Good Samaritan Sisters) và dòng Các Linh Mục của Đức Maria (Marist Fathers). Ngài học ngành thương mại tại Đại học Wollongong và làm việc trong ngành ngân hàng khoảng bốn năm. Ngài gia nhập chủng viện năm 1986 và được thụ phong linh mục năm 1992.

Sau khi được thụ phong, ngài tiếp tục chương trình Thần học Luân Lý ở Rôma và Đại học thánh Anrê ở Scotland. Sau khi phục vụ trong linh mục đoàn của Giáo phận Wollongong, ngài được bổ nhiệm làm Chưởng ấn Tòa Giám Mục trong sáu năm trước khi được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Sydney năm 2011 và Giám quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Sydney năm 2014.

Ngày 20/11/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Broken Bay. Ngày 29/6/2018, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Melbourne.