Các Hội Đoàn

Canh Tân Đặc Sủng

Lm Antôn Nguyễn Ngọc Dũng SDB
Cha Tuyên Úy
0405 633 189
anhduongsdb@gmail.com

Vincentê Nguyễn Văn Thy
Trưởng Ban Chấp Hành
0426 788 013
nguyenhein@bigpond.com

Giuse Phạm Hiếu
Phó Ban Chấp Hành
0423 782 914
joshieupham@yahoo.com.au

​Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế

Giuse Nguyễn Xuân Trường OFM Conv
Cha Tuyên Úy
0434 346 777
friarjosephtruong@hotmail.com

Maria Nguyễn Kim Thoa
Trưởng Ban Chấp Hành
0421 525 578
kim_thoa_54@yahoo.com.au

Hiệp Hội Tương Trợ Gia Đình Công Giáo Việt Nam

Website

Lm Giuse Nguyễn Văn Cao SJ
Cha Tuyên Úy
0434 383 070
caovn12@gmail.com

Phạm Ngọc Lâm
Trưởng Ban Chấp Hành
0403 221 680
Inpham.44@gmail.com

Nguyễn Bá Chính
Phó Ngoại Vụ

Hội Bác Ái Cha Trương Bửu Diệp

Lm Antôn Nguyễn Hữu Quảng SDB
Cha Tuyên Úy
0412 560 445
quangsdb@yahoo.com

Maria Đỗ Thị Nhơn
Trưởng Ban Chấp Hành
0433 500 951
nhonthido@gmail.com

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Lm Phêrô Lý Trọng Danh CSsR
Cha Tuyên Úy
0431 030 122
danhtrongly1909@gmail.com

Phạm Thị Tuyến
Trưởng Ban Chấp Hành
0411 506 006
tuyenpham1959@yahoo.com

​Hội Legio Marie

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thống
Hội Trưởng
0421 912 858
thong.van@hotmail.com

Giacôbê Nguyễn Hoàng Sơn
Phó Nội Vụ
0414 786 575
hoangsonnguyen2011@gmail.com

Hội Mân Côi - Brunswick

Lm Antôn Nguyễn Hữu Quảng SDB
Cha Tuyên Úy
0412 560 445
quangsdb@yahoo.com

Giuse Trần Quang
Trưởng Ban Chấp Hành
0469 813 264
tran.quang@live.com.au

​Huynh Đoàn Đa Minh

Lm Phêrô Nguyễn Toàn OP
Cha Tuyên Úy
03 9912 6870
secretary@stdominics.org.au

Phêrô Lê Quang Thụy
Trưởng Ban Chấp Hành
0433 832 598
lienhuynhvictoria@gmail.com

Liên Ca Đoàn

Facebook

Lm Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ
Cha Tuyên Úy
0499 228 805
parish@ignatius.org.au

Phêrô Hoàng Quang Minh
Trưởng Liên Ca Đoàn
0403 128 979
quangminhmc@clubtelco.com

Theresa Trần Phương Thảo
Phó Nội Vụ
0411 410 015
thaoptran24@yahoo.com

Giuse Nguyễn Ngọc Anh
Phó Ngoại Vụ
0401 670 784
vanlang812003@yahoo.com

Liên Minh Thánh Tâm & Ngành Nữ Tông Đồ

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Đôminicô Mai Thanh Hải
Trưởng Ban Chấp Hành
0423 233 197

Trương Thị Thành
Phó Ban Chấp Hành
0477 499 578

Lòng Chúa Thương Xót

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Đôminicô Nguyễn Đình Trị
Trưởng Ban Chấp Hành
0450 868 421

​Nhóm Giới Trẻ Holy Eucharist

Facebook

Lm Phêrô Lý Trọng Danh CSsR
Cha Tuyên Úy
0431 030 122
danhtrongly1909@gmail.com

Anna Nguyễn Hồng Thắm
Trưởng Nhóm
0415 599 413
thamhouse@gmail.com

Nhóm Trẻ St Joseph Springvale

Facebook

Lm Giuse Nguyễn Xuân Trường OFM Conv
Cha Tuyên Úy
0434 346 777​
friarjosephtruong@hotmail.com

Trần Hoàn Vũ
Trưởng Nhóm
0431 426 400
vu.vastudio@gmail.com

Nhóm Trẻ Tôma Thiện

Lm Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường CSsR
Cha Tuyên Úy
0421 134 027
john04051976@gmail.com

Gioan Baotixita Châu Xuân Mạnh
Trưởng Nhóm
0426 730 373
manhxchau@gmail.com

Nhóm Trẻ Vinh Sơn Liêm

Lm Giuse Phạm Minh Ước SJ
Cha Tuyên Úy
0405 466 276
tuyenuyvsl@gmail.com

Lê Hannah
Trưởng Nhóm
0424 214 452
hannahkle1995@hotmail.com

​Phong Trào Cursillo

Lm Phanxicô Xaviê Vũ Viết Phương
Cha Tuyên Úy
0423 508 645
phuongvusvd@gmail.com

Phêrô Hoàng Quang Minh
Trưởng Phong Trào
0403 128 979
quangminhmc@clubtelco.com

Phanxicô Đặng Cao Thắng
Phó Phong Trào
0431 567 990
francisdang12@gmail.com

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

Website · Facebook

Lm Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường CSsR
Cha Tuyên Úy
0421 134 027
john04051976@gmail.com

Lm Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ
Cha Phụ Tá
0499 228 805
parish@ignatius.org.au

Gioan Baotixita Trần Thiên Ân
Liên Đoàn Trưởng
0434 091 027
wheresjohnny27@hotmail.com

Salesian Youth Club

Facebook

Thầy Phùng Bá Đạt SDB
Thầy Trợ Úy
0407 194 038
dat@salesians.org.au

Martinô Phạm Hải Đăng Steven
Trưởng Nhóm
0491 114 519
stn.pham@gmail.com

Thăng Tiến Hôn Nhân

Facebook

Lm Martinô Đinh Trung Hòa SJ
Cha Tuyên Úy
0431 419 468
dhoasj@hotmail.com

Ngô Đình Chiêu
Trưởng Ban Chấp Hành
0411 245 426
ngodinhchieu@hotmail.com

Thanh Niên Công Giáo

Facebook

Gioakim Nguyễn Xuân Thinh
Cha Tuyên Úy
0434 289 583
thinh.nguyen@cam.org.au

Cecilia Vũ Thảo
Trưởng Ban Chấp Hành
0402 722 447
thaovu0407@gmail.com

Phêrô Hà Tùng Giang
Phó Ban Chấp Hành
0422 875 177
gtha21@gmail.com