Ban Điều Hành

Trưởng Ban Điều Hành
Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn
Phó Nội Vụ Phụ Trách Cộng Đoàn
Tôma Trần Thanh Sơn
Phó Ngoại Vụ Phụ Trách Hội Đoàn
Phêrô Dương Hoàng Hiệp
Thư Ký
Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thủ Quỹ
Maria Hồng Ngọc Phương Thanh
Ủy Viên Phụng Vụ & Giáo Lý
Maria Hồ Thị Thanh
Ủy Viên Truyền Thông
Stêphanô Nguyễn Hoàng-Thanh Vũ
Ủy Viên Giới Trẻ
Maria Nguyễn Hồng Thắm
Ủy Viên Bác Ái Xã Hội
Antôn Trương Tấn Phát
Ủy Viên Sự Kiện
Maria Quách Thị Sáng
Ủy Viên MC
Anna Đinh Phượng Chi