Phim Ảnh

02/07/2022
Khóa Giáo Lý Hôn Nhân
05/03/2022
Khóa Thừa Tác Viên Ngoại Thường Trao Mình Thánh Chúa & Thừa Tác Viên Đọc Sách
19/02/2022
Khóa Giáo Lý Hôn Nhân
28/11/2021
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
26/01/2021
Thánh Lễ Tạ Ơn
07/12/2019
Đêm Thánh Ca "Ngôi Lời Giáng Thế III"
06/12/2019
Giới Trẻ Melbourne Đi Dự Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Úc Châu Tại Perth
15/11/2019
Buổi Tiệc Gây Quỹ "Vòng Tay Nhân Ái"
27/08/2016
Tĩnh Tâm Hội Đồng Mục Vụ
19/06/2016
Kết Thúc Tượng Đức Mẹ Thánh Du
12/06/2016
Đức Mẹ Thánh Du Cộng Đoàn Vinh Sơn Liêm
09/06/2016
Đức Mẹ Thánh Du Giáo Xứ Holy Child
02/06/2016
Đức Mẹ Thánh Du Cộng Đoàn Our Lady Sunshine
15/05/2016
Đức Mẹ Thánh Du Giáo Xứ Holy Eucharist
15/05/2016
Đức Mẹ Thánh Du Giáo Xứ Our Lady & Christ The King
08/05/2016
Đức Mẹ Thánh Du Giáo Xứ St Paul
03/04/2016
Thánh Lễ Đại Trào Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót
08/02/2016
Thánh Lễ Đầu Năm Bính Thân
26/01/2016
Lễ Tạ Ơn & Văn Nghệ Cuối Năm
23/11/2014
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
15/06/2014
Tuyên Thệ Ban Điều Hành CĐCGVN Melbourne
15/04/2014
Lễ Truyền Dầu Tổng Giáo Phận Melbourne
17/11/2013
Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
12/10/2013
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang I
28/09/2013
Tĩnh Tâm Hội Đồng Mục Vụ
05/08/2013
Dạ Tiệc Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu
07/03/2013
Thuyết Giảng Đức Cha Long, St Albans
28/01/2013
Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm