Phụng Vụ

18/08/2022
Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên
17/08/2022
Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên
16/08/2022
Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên
15/08/2022
Ngày 15 Tháng 8
Đức Mẹ Lên Trời
14/08/2022
Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên
13/08/2022
Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên
12/08/2022
Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên
11/08/2022
Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên
10/08/2022
Thánh Lô-ren-Xô, Phó Tế, Tử Đạo
09/08/2022
Thứ Ba Tuần XIX - Mùa Thường Niên
08/08/2022
Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên
07/08/2022
Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên
06/08/2022
Chúa Hiển Dung
05/08/2022
Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
04/08/2022
Thứ Năm Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
03/08/2022
Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
02/08/2022
Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
01/08/2022
Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
31/07/2022
Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
30/07/2022
Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên
29/07/2022
Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên
28/07/2022
Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên
27/07/2022
Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên
26/07/2022
Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên
25/07/2022
Thánh Gia-cô-Bê, Tông Đồ
24/07/2022
Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên
23/07/2022
Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên
22/07/2022
Thánh Nữ Ma-ri-A Ma-đa-Lê-na
21/07/2022
Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên
20/07/2022
Thứ Tư Tuần XVI - Mùa Thường Niên
19/07/2022
Thứ Ba Tuần XVI - Mùa Thường Niên
18/07/2022
Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên
17/07/2022
Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên
16/07/2022
Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên
15/07/2022
Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên
14/07/2022
Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên
13/07/2022
Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên
12/07/2022
Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên
11/07/2022
Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên
10/07/2022
Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên
09/07/2022
Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên
08/07/2022
Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên
07/07/2022
Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên
05/07/2022
Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên
04/07/2022
Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên
03/07/2022
Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên
02/07/2022
Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên
01/07/2022
Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên
30/06/2022
Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên
29/06/2022
Ngày 29 Tháng 6
Thánh Phê-rô Và Thánh Phao-lô, Tông Đồ
28/06/2022
Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên
27/06/2022
Thứ Hai Tuần XIII - Mùa Thường Niên
26/06/2022
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
25/06/2022
Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên
24/06/2022
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
23/06/2022
Ngày 24 Tháng 6
Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
22/06/2022
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên
21/06/2022
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
20/06/2022
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
19/06/2022
Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-tô
18/06/2022
Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên
17/06/2022
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên
16/06/2022
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên
15/06/2022
Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên
14/06/2022
Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên
13/06/2022
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
12/06/2022
Lễ Chúa Ba Ngôi
11/06/2022
Thứ Bảy Tuần X - Mùa Thường Niên
10/06/2022
Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên
09/06/2022
Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên
08/06/2022
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
07/06/2022
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
06/06/2022
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
05/06/2022
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
04/06/2022
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh
03/06/2022
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh
02/06/2022
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh
01/06/2022
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh
31/05/2022
Đức Ma-ri-A Thăm Viếng Bà Ê-li-Sa-bét
30/05/2022
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh
29/05/2022
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Phục Sinh
28/05/2022
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh
27/05/2022
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh
26/05/2022
Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh
25/05/2022
Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh
24/05/2022
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh
23/05/2022
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh
22/05/2022
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh
21/05/2022
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
19/05/2022
Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh
18/05/2022
Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh
17/05/2022
Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh
16/05/2022
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
15/05/2022
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
14/05/2022
Thánh Mát-thi-A, Tông Đồ
13/05/2022
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
12/05/2022
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
11/05/2022
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh
10/05/2022
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
09/05/2022
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
08/05/2022
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
07/05/2022
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
06/05/2022
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh
05/05/2022
Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh
04/05/2022
Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh
03/05/2022
Thánh Phi-líp-Phê Và Thánh Gia-cô-Bê, Tông Đồ
02/05/2022
Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh
30/04/2022
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh
29/04/2022
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh
28/04/2022
Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh
27/04/2022
Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh
26/04/2022
Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh
25/04/2022
Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng
24/04/2022
Chúa Nhật Ii Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh
22/04/2022
Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
21/04/2022
Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
20/04/2022
Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
19/04/2022
Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
18/04/2022
Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
17/04/2022
Chúa Nhật Phục Sinh
16/04/2022
Thứ Bảy Tuần Thánh
15/04/2022
Thứ Sáu Tuần Thánh
14/04/2022
Thánh Lễ Tiệc Ly
13/04/2022
Thứ Tư Tuần Thánh
12/04/2022
Thứ Ba Tuần Thánh
11/04/2022
Thứ Hai Tuần Thánh
10/04/2022
Chúa Nhật Lễ Lá
09/04/2022
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay
07/04/2022
Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay
06/04/2022
Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay
05/04/2022
Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay
04/04/2022
Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay
02/04/2022
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay
01/04/2022
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
31/03/2022
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
30/03/2022
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay
29/03/2022
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay
28/03/2022
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay
27/03/2022
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay
26/03/2022
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay
25/03/2022
Lễ Truyền Tin
24/03/2022
Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay
23/03/2022
Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay
22/03/2022
Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay
21/03/2022
Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay
20/03/2022
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay
19/03/2022
Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-A
18/03/2022
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay
17/03/2022
Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay
16/03/2022
Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay
15/03/2022
Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay
14/03/2022
Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay
13/03/2022
Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay
12/03/2022
Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay
11/03/2022
Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay
10/03/2022
Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay
09/03/2022
Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay
08/03/2022
Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay
07/03/2022
Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay
06/03/2022
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay
05/03/2022
Thứ Bảy Sau Lễ Tro
04/03/2022
Thứ Sáu Sau Lễ Tro
03/03/2022
Thứ Năm Sau Lễ Tro
02/03/2022
Thứ Tư Lễ Tro
01/03/2022
Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên
28/02/2022
Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên
27/02/2022
Chúa Nhật Tuần VIII - Mùa Thường Niên
26/02/2022
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Thường Niên
25/02/2022
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Thường Niên
24/02/2022
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên
23/02/2022
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Thường Niên
22/02/2022
Lập Tông Toà Thánh Phê-rô, Tông Đồ
21/02/2022
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên
20/02/2022
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên
19/02/2022
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên
18/02/2022
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên