Phụng Vụ

21/05/2022
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
19/05/2022
Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh
18/05/2022
Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh
17/05/2022
Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh
16/05/2022
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
15/05/2022
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
14/05/2022
Thánh Mát-thi-A, Tông Đồ
13/05/2022
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
12/05/2022
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
11/05/2022
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh
10/05/2022
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
09/05/2022
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
08/05/2022
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
07/05/2022
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
06/05/2022
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh
05/05/2022
Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh
04/05/2022
Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh
03/05/2022
Thánh Phi-líp-Phê Và Thánh Gia-cô-Bê, Tông Đồ
02/05/2022
Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh
30/04/2022
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh
29/04/2022
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh
28/04/2022
Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh
27/04/2022
Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh
26/04/2022
Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh
25/04/2022
Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng
24/04/2022
Chúa Nhật Ii Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh
22/04/2022
Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
21/04/2022
Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
20/04/2022
Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
19/04/2022
Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
18/04/2022
Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
17/04/2022
Chúa Nhật Phục Sinh
16/04/2022
Thứ Bảy Tuần Thánh
15/04/2022
Thứ Sáu Tuần Thánh
14/04/2022
Thánh Lễ Tiệc Ly
13/04/2022
Thứ Tư Tuần Thánh
12/04/2022
Thứ Ba Tuần Thánh
11/04/2022
Thứ Hai Tuần Thánh
10/04/2022
Chúa Nhật Lễ Lá
09/04/2022
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay
07/04/2022
Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay
06/04/2022
Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay
05/04/2022
Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay
04/04/2022
Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay
02/04/2022
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay
01/04/2022
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
31/03/2022
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
30/03/2022
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay
29/03/2022
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay
28/03/2022
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay
27/03/2022
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay
26/03/2022
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay
25/03/2022
Lễ Truyền Tin
24/03/2022
Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay
23/03/2022
Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay
22/03/2022
Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay
21/03/2022
Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay
20/03/2022
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay
19/03/2022
Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-A
18/03/2022
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay
17/03/2022
Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay
16/03/2022
Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay
15/03/2022
Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay
14/03/2022
Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay
13/03/2022
Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay
12/03/2022
Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay
11/03/2022
Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay
10/03/2022
Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay
09/03/2022
Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay
08/03/2022
Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay
07/03/2022
Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay
06/03/2022
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay
05/03/2022
Thứ Bảy Sau Lễ Tro
04/03/2022
Thứ Sáu Sau Lễ Tro
03/03/2022
Thứ Năm Sau Lễ Tro
02/03/2022
Thứ Tư Lễ Tro
01/03/2022
Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên
28/02/2022
Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên
27/02/2022
Chúa Nhật Tuần VIII - Mùa Thường Niên
26/02/2022
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Thường Niên
25/02/2022
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Thường Niên
24/02/2022
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên
23/02/2022
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Thường Niên
22/02/2022
Lập Tông Toà Thánh Phê-rô, Tông Đồ
21/02/2022
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên
20/02/2022
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên
19/02/2022
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên
18/02/2022
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên