Phụng Vụ

25/06/2024
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
24/06/2024
Ngày 24 Tháng 6
Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
23/06/2024
Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên
22/06/2024
Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên
21/06/2024
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên
20/06/2024
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên
18/06/2024
Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên
17/06/2024
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
16/06/2024
Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên
15/06/2024
Thứ Bảy Tuần X - Mùa Thường Niên
14/06/2024
Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên
13/06/2024
Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên
12/06/2024
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
11/06/2024
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
10/06/2024
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
09/06/2024
Chúa Nhật Tuần X - Mùa Thường Niên
08/06/2024
Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên
07/06/2024
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
06/06/2024
Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên
05/06/2024
Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên
04/06/2024
Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên
02/06/2024
Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-tô
01/06/2024
Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên
31/05/2024
Đức Ma-ri-A Thăm Viếng Bà Ê-li-Sa-bét
30/05/2024
Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên
29/05/2024
Thứ Tư Tuần VIII - Mùa Thường Niên
28/05/2024
Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên
27/05/2024
Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên
26/05/2024
Lễ Chúa Ba Ngôi
25/05/2024
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Thường Niên
24/05/2024
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Thường Niên
23/05/2024
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên
22/05/2024
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Thường Niên
21/05/2024
Thứ Ba Tuần VII - Mùa Thường Niên
20/05/2024
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên
19/05/2024
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
18/05/2024
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh
17/05/2024
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh
16/05/2024
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh
15/05/2024
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh
14/05/2024
Thánh Mát-thi-A, Tông Đồ
13/05/2024
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh
12/05/2024
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Phục Sinh
11/05/2024
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh
10/05/2024
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh
09/05/2024
Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh
07/05/2024
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh
06/05/2024
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh
05/05/2024
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh
04/05/2024
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
03/05/2024
Thánh Phi-líp-Phê Và Thánh Gia-cô-Bê, Tông Đồ
02/05/2024
Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh
01/05/2024
Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh
30/04/2024
Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh
29/04/2024
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
28/04/2024
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
27/04/2024
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh
26/04/2024
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
25/04/2024
Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng
24/04/2024
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh
23/04/2024
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
22/04/2024
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
21/04/2024
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
20/04/2024
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
19/04/2024
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh
18/04/2024
Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh
17/04/2024
Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh
16/04/2024
Thứ Ba Tuần III - Mùa Phục Sinh
15/04/2024
Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh
14/04/2024
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh
13/04/2024
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh
12/04/2024
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh
11/04/2024
Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh
10/04/2024
Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh
09/04/2024
Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh
08/04/2024
Lễ Truyền Tin
07/04/2024
Chúa Nhật Ii Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh
06/04/2024
Ngày Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
05/04/2024
Ngày Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
04/04/2024
Ngày Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
03/04/2024
Ngày Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
02/04/2024
Ngày Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
01/04/2024
Ngày Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
31/03/2024
Chúa Nhật Phục Sinh
28/03/2024
Thánh Lễ Tiệc Ly
27/03/2024
Thứ Tư Tuần Thánh
26/03/2024
Thứ Ba Tuần Thánh
25/03/2024
Thứ Hai Tuần Thánh
23/03/2024
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay
22/03/2024
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay
21/03/2024
Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay
20/03/2024
Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay
19/03/2024
Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-A
18/03/2024
Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay
17/03/2024
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay
16/03/2024
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay
15/03/2024
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
14/03/2024
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
13/03/2024
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay
12/03/2024
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay
11/03/2024
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay
10/03/2024
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay
09/03/2024
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay
08/03/2024
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay
07/03/2024
Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay
06/03/2024
Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay
05/03/2024
Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay
04/03/2024
Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay
03/03/2024
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay
02/03/2024
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay
01/03/2024
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay
29/02/2024
Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay
28/02/2024
Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay
27/02/2024
Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay
26/02/2024
Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay
25/02/2024
Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay
24/02/2024
Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay
23/02/2024
Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay
22/02/2024
Lập Tông Toà Thánh Phê-rô, Tông Đồ
21/02/2024
Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay
20/02/2024
Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay
19/02/2024
Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay
18/02/2024
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay
17/02/2024
Thứ Bảy Sau Lễ Tro
16/02/2024
Thứ Sáu Sau Lễ Tro
15/02/2024
Thứ Năm Sau Lễ Tro
13/02/2024
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên
09/02/2024
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên
08/02/2024
Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên
07/02/2024
Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên
06/02/2024
Thứ Ba Tuần V - Mùa Thường Niên
05/02/2024
Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên
03/02/2024
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên
02/02/2024
Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh
01/02/2024
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Thường Niên
31/12/2023
Lễ Thánh Gia Thất
24/12/2023
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng
17/12/2023
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng
10/12/2023
Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng
03/12/2023
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng
26/11/2023
Lễ Chúa Ki-tô Vua
19/11/2023
Chúa Nhật Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
12/11/2023
Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên
05/11/2023
Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên
01/11/2023
Các Thánh Nam Nữ
29/10/2023
Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên
22/10/2023
Chúa Nhật Tuần XXIX - Mùa Thường Niên
15/10/2023
Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên
08/10/2023
Chúa Nhật Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
01/10/2023
Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên
17/09/2023
Chúa Nhật Tuần XXIV - Mùa Thường Niên
10/09/2023
Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
03/09/2023
Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên
27/08/2023
Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên
20/08/2023
Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên
15/08/2023
Ngày 15 Tháng 8
Đức Mẹ Lên Trời
14/08/2023
Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên
13/08/2023
Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên
09/08/2023
Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
08/08/2023
Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
07/08/2023
Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
06/08/2023
Chúa Hiển Dung
05/08/2023
Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên
04/08/2023
Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên
03/08/2023
Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên
02/08/2023
Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên
01/08/2023
Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên
31/07/2023
Thứ Hai Tuần XVII - Mùa Thường Niên
30/07/2023
Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên
29/07/2023
Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên
28/07/2023
Thứ Sáu Tuần XVI - Mùa Thường Niên
27/07/2023
Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên
25/07/2023
Thánh Gia-cô-Bê, Tông Đồ
24/07/2023
Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên
23/07/2023
Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên
22/07/2023
Thánh Nữ Ma-ri-A Ma-đa-Lê-na
21/07/2023
Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên
20/07/2023
Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên
19/07/2023
Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên
18/07/2023
Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên
17/07/2023
Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên
16/07/2023
Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên
15/07/2023
Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên
14/07/2023
Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên
13/07/2023
Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên
12/07/2023
Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên
11/07/2023
Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên
10/07/2023
Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên
09/07/2023
Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên
08/07/2023
Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên
07/07/2023
Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên
06/07/2023
Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên
05/07/2023
Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên
04/07/2023
Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên
03/07/2023
Thánh Tô-ma, Tông Đồ
02/07/2023
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
01/07/2023
Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên
30/06/2023
Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên
29/06/2023
Ngày 29 Tháng 6
Thánh Phê-rô Và Thánh Phao-lô, Tông Đồ
28/06/2023
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên
27/06/2023
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
26/06/2023
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
25/06/2023
Chúa Nhật Tuần XII - Mùa Thường Niên
24/06/2023
Ngày 24 Tháng 6
Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
23/06/2023
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên
22/06/2023
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên
21/06/2023
Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên
20/06/2023
Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên
19/06/2023
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
18/06/2023
Chúa Nhật Tuần XI - Mùa Thường Niên
17/06/2023
Thứ Bảy Tuần X - Mùa Thường Niên
16/06/2023
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
15/06/2023
Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên
14/06/2023
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
13/06/2023
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
12/06/2023
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
11/06/2023
Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-tô
10/06/2023
Thứ Bảy Tuần IX - Mùa Thường Niên
09/06/2023
Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên
08/06/2023
Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên
07/06/2023
Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên
06/06/2023
Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên
05/06/2023
Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên
04/06/2023
Lễ Chúa Ba Ngôi
03/06/2023
Thứ Bảy Tuần VIII - Mùa Thường Niên
02/06/2023
Thứ Sáu Tuần VIII - Mùa Thường Niên
01/06/2023
Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên
31/05/2023
Đức Ma-ri-A Thăm Viếng Bà Ê-li-Sa-bét
30/05/2023
Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên
29/05/2023
Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên
28/05/2023
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
27/05/2023
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh
26/05/2023
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh
25/05/2023
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh
24/05/2023
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh
23/05/2023
Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh
22/05/2023
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh
21/05/2023
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Phục Sinh
20/05/2023
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh
19/05/2023
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh
18/05/2023
Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh
17/05/2023
Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh
16/05/2023
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh
15/05/2023
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh
14/05/2023
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh
13/05/2023
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
12/05/2023
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh
11/05/2023
Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh
10/05/2023
Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh
09/05/2023
Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh
08/05/2023
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
07/05/2023
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
06/05/2023
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh
05/05/2023
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
04/05/2023
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
03/05/2023
Thánh Phi-líp-Phê Và Thánh Gia-cô-Bê, Tông Đồ
02/05/2023
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
01/05/2023
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
30/04/2023
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
29/04/2023
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
28/04/2023
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh
27/04/2023
Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh
26/04/2023
Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh
25/04/2023
Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng
24/04/2023
Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh
23/04/2023
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh
22/04/2023
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh
21/04/2023
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh
20/04/2023
Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh
19/04/2023
Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh
18/04/2023
Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh
17/04/2023
Thứ Hai Tuần II - Mùa Phục Sinh
16/04/2023
Chúa Nhật Ii Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh
15/04/2023
Thứ Bảy Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
14/04/2023
Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
13/04/2023
Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
12/04/2023
Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
11/04/2023
Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
10/04/2023
Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
09/04/2023
Chúa Nhật Phục Sinh
08/04/2023
Thứ Bảy Tuần Thánh
07/04/2023
Thứ Sáu Tuần Thánh
06/04/2023
Thánh Lễ Tiệc Ly
05/04/2023
Thứ Tư Tuần Thánh
04/04/2023
Thứ Ba Tuần Thánh
03/04/2023
Thứ Hai Tuần Thánh
02/04/2023
Chúa Nhật Lễ Lá
01/04/2023
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay
31/03/2023
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay
30/03/2023
Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay
29/03/2023
Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay
28/03/2023
Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay
27/03/2023
Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay
26/03/2023
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay
25/03/2023
Lễ Truyền Tin
24/03/2023
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
23/03/2023
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
21/03/2023
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay
20/03/2023
Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-A
19/03/2023
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay
18/03/2023
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay
17/03/2023
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay
16/03/2023
Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay
15/03/2023
Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay
14/03/2023
Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay
13/03/2023
Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay
12/03/2023
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay
11/03/2023
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay
10/03/2023
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay
09/03/2023
Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay
08/03/2023
Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay
17/02/2023
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên
16/02/2023
Thứ Năm Tuần VI - Mùa Thường Niên
15/02/2023
Thứ Tư Tuần VI - Mùa Thường Niên
14/02/2023
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Thường Niên
13/02/2023
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Thường Niên
12/02/2023
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Thường Niên
11/02/2023
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Thường Niên
10/02/2023
Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên
09/02/2023
Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên
08/02/2023
Thứ Tư Tuần V - Mùa Thường Niên
07/02/2023
Thứ Ba Tuần V - Mùa Thường Niên
06/02/2023
Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên
05/02/2023
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên
04/02/2023
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên
03/02/2023
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên
02/02/2023
Dâng Chúa Giê-su Trong Đền Thánh
01/02/2023
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Thường Niên
31/01/2023
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Thường Niên
30/01/2023
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Thường Niên
29/01/2023
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên
28/01/2023
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Thường Niên
27/01/2023
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Thường Niên
26/01/2023
Thứ Năm Tuần III - Mùa Thường Niên
25/01/2023
Thánh Phao-lô Tông Đồ Trở Lại
24/01/2023
Thứ Ba Tuần III - Mùa Thường Niên
23/01/2023
Thứ Hai Tuần III - Mùa Thường Niên
22/01/2023
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên
21/01/2023
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên
20/01/2023
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Thường Niên
19/01/2023
Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên
18/01/2023
Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên
17/01/2023
Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên
16/01/2023
Thứ Hai Tuần II - Mùa Thường Niên
15/01/2023
Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên
14/01/2023
Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên
13/01/2023
Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên
12/01/2023
Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên
11/01/2023
Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên
10/01/2023
Thứ Ba Tuần I - Mùa Thường Niên
09/01/2023
Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
08/01/2023
Lễ Chúa Hiển Linh
06/01/2023
Ngày 6 Tháng 1
05/01/2023
Ngày 5 Tháng 1
04/01/2023
Ngày 4 Tháng 1
01/01/2023
Thánh Ma-ri-A, Đức Mẹ Chúa Trời
30/12/2022
Lễ Thánh Gia Thất
28/12/2022
Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo
27/12/2022
Thánh Gio-an, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng
26/12/2022
Thánh Tê-pha-Nô, Tử Đạo Tiên Khởi
22/12/2022
Ngày 22 Tháng 12
20/12/2022
Ngày 20 Tháng 12
19/12/2022
Ngày 19 Tháng 12
18/12/2022
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng
17/12/2022
Ngày 17 Tháng 12
16/12/2022
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Vọng
15/12/2022
Thứ Năm Tuần III - Mùa Vọng
14/12/2022
Thứ Tư Tuần III - Mùa Vọng
13/12/2022
Thứ Ba Tuần III - Mùa Vọng
12/12/2022
Thứ Hai Tuần III - Mùa Vọng
11/12/2022
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng
10/12/2022
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng
09/12/2022
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Vọng
08/12/2022
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
07/12/2022
Thứ Tư Tuần II - Mùa Vọng
06/12/2022
Thứ Ba Tuần II - Mùa Vọng
05/12/2022
Thứ Hai Tuần II - Mùa Vọng
04/12/2022
Chúa Nhật Tuần II - Mùa Vọng
03/12/2022
Thánh Phan-xi-Cô Xa-vi-Ê, Linh Mục
02/12/2022
Thứ Sáu Tuần I - Mùa Vọng
01/12/2022
Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng
30/11/2022
Thánh An-rê, Tông Đồ
29/11/2022
Thứ Ba Tuần I - Mùa Vọng
28/11/2022
Thứ Hai Tuần I - Mùa Vọng
27/11/2022
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng
26/11/2022
Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
25/11/2022
Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
24/11/2022
Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc
Và Các Bạn, Tử Đạo
23/11/2022
Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
22/11/2022
Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
21/11/2022
Thứ Hai Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
20/11/2022
Lễ Chúa Ki-tô Vua
18/11/2022
Thứ Sáu Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
17/11/2022
Thứ Năm Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
16/11/2022
Thứ Tư Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
15/11/2022
Thứ Ba Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
14/11/2022
Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
13/11/2022
Chúa Nhật Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên
12/11/2022
Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên
11/11/2022
Thứ Sáu Tuần XXXII - Mùa Thường Niên
10/11/2022
Thứ Năm Tuần XXXII - Mùa Thường Niên
09/11/2022
Cung Hiến Thánh Đường La-tê-Ra-nô
08/11/2022
Thứ Ba Tuần XXXII - Mùa Thường Niên
06/11/2022
Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên
05/11/2022
Thứ Bảy Tuần XXXI - Mùa Thường Niên
04/11/2022
Thứ Sáu Tuần XXXI - Mùa Thường Niên
03/11/2022
Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên
31/10/2022
Thứ Hai Tuần XXXI - Mùa Thường Niên
30/10/2022
Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên
29/10/2022
Thứ Bảy Tuần XXX - Mùa Thường Niên
28/10/2022
Thánh Si-mon Và Thánh Giu-đa, Tông Đồ
27/10/2022
Thứ Năm Tuần XXX - Mùa Thường Niên
26/10/2022
Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên
25/10/2022
Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên
24/10/2022
Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên
23/10/2022
Chúa Nhật Tuần XXX - Mùa Thường Niên
22/10/2022
Thứ Bảy Tuần XXIX - Mùa Thường Niên
21/10/2022
Thứ Sáu Tuần XXIX - Mùa Thường Niên
20/10/2022
Thứ Năm Tuần XXIX - Mùa Thường Niên
19/10/2022
Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên
18/10/2022
Thánh Lu-ca, Tác Giả Sách Tin Mừng
17/10/2022
Thứ Hai Tuần XXIX - Mùa Thường Niên
16/10/2022
Chúa Nhật Tuần XXIX - Mùa Thường Niên
15/10/2022
Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên
14/10/2022
Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên
13/10/2022
Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên
12/10/2022
Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên
11/10/2022
Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên
10/10/2022
Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên
09/10/2022
Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên
08/10/2022
Thứ Bảy Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
07/10/2022
Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
06/10/2022
Thứ Năm Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
05/10/2022
Thứ Tư Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
04/10/2022
Thứ Ba Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
03/10/2022
Thứ Hai Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
02/10/2022
Chúa Nhật Tuần XXVII - Mùa Thường Niên
01/10/2022
Thánh Tê-rê-Xa Hài Đồng Giê-su, Trinh Nữ,
Tiến Sĩ Hội Thánh
30/09/2022
Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên
29/09/2022
Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-En, Gáp-ri-En, Ra-pha-En
28/09/2022
Thứ Tư Tuần XXVI - Mùa Thường Niên
27/09/2022
Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên
26/09/2022
Thứ Hai Tuần XXVI - Mùa Thường Niên
25/09/2022
Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên
24/09/2022
Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên
23/09/2022
Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên
22/09/2022
Thứ Năm Tuần XXV - Mùa Thường Niên
21/09/2022
Thánh Mát-thêu, Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng
20/09/2022
Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên
19/09/2022
Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên
18/09/2022
Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên
17/09/2022
Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên
16/09/2022
Thứ Sáu Tuần XXIV - Mùa Thường Niên
15/09/2022
Thứ Năm Tuần XXIV - Mùa Thường Niên
14/09/2022
Suy Tôn Thánh Giá
13/09/2022
Thứ Ba Tuần XXIV - Mùa Thường Niên
12/09/2022
Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên
11/09/2022
Chúa Nhật Tuần XXIV - Mùa Thường Niên
10/09/2022
Thứ Bảy Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
09/09/2022
Thứ Sáu Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
08/09/2022
Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-A
07/09/2022
Thứ Tư Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
06/09/2022
Thứ Ba Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
05/09/2022
Thứ Hai Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
04/09/2022
Chúa Nhật Tuần XXIII - Mùa Thường Niên
03/09/2022
Thứ Bảy Tuần XXII - Mùa Thường Niên
02/09/2022
Thứ Sáu Tuần XXII - Mùa Thường Niên
01/09/2022
Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên
31/08/2022
Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên
30/08/2022
Thứ Ba Tuần XXII - Mùa Thường Niên
29/08/2022
Thứ Hai Tuần XXII - Mùa Thường Niên
28/08/2022
Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên
27/08/2022
Thứ Bảy Tuần XXI - Mùa Thường Niên
26/08/2022
Thứ Sáu Tuần XXI - Mùa Thường Niên
25/08/2022
Thứ Năm Tuần XXI - Mùa Thường Niên
24/08/2022
Thánh Ba-tô-Lô-mê-Ô, Tông Đồ
23/08/2022
Thứ Ba Tuần XXI - Mùa Thường Niên
22/08/2022
Thứ Hai Tuần XXI - Mùa Thường Niên
21/08/2022
Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên
20/08/2022
Thứ Bảy Tuần XX - Mùa Thường Niên
19/08/2022
Thứ Sáu Tuần XX - Mùa Thường Niên
18/08/2022
Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên
17/08/2022
Thứ Tư Tuần XX - Mùa Thường Niên
16/08/2022
Thứ Ba Tuần XX - Mùa Thường Niên
15/08/2022
Ngày 15 Tháng 8
Đức Mẹ Lên Trời
14/08/2022
Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên
13/08/2022
Thứ Bảy Tuần XIX - Mùa Thường Niên
12/08/2022
Thứ Sáu Tuần XIX - Mùa Thường Niên
11/08/2022
Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên
10/08/2022
Thánh Lô-ren-Xô, Phó Tế, Tử Đạo
09/08/2022
Thứ Ba Tuần XIX - Mùa Thường Niên
08/08/2022
Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên
07/08/2022
Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên
06/08/2022
Chúa Hiển Dung
05/08/2022
Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
04/08/2022
Thứ Năm Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
03/08/2022
Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
02/08/2022
Thứ Ba Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
01/08/2022
Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
31/07/2022
Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên
30/07/2022
Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên
29/07/2022
Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên
28/07/2022
Thứ Năm Tuần XVII - Mùa Thường Niên
27/07/2022
Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên
26/07/2022
Thứ Ba Tuần XVII - Mùa Thường Niên
25/07/2022
Thánh Gia-cô-Bê, Tông Đồ
24/07/2022
Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên
23/07/2022
Thứ Bảy Tuần XVI - Mùa Thường Niên
22/07/2022
Thánh Nữ Ma-ri-A Ma-đa-Lê-na
21/07/2022
Thứ Năm Tuần XVI - Mùa Thường Niên
20/07/2022
Thứ Tư Tuần XVI - Mùa Thường Niên
19/07/2022
Thứ Ba Tuần XVI - Mùa Thường Niên
18/07/2022
Thứ Hai Tuần XVI - Mùa Thường Niên
17/07/2022
Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên
16/07/2022
Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên
15/07/2022
Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên
14/07/2022
Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên
13/07/2022
Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên
12/07/2022
Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên
11/07/2022
Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên
10/07/2022
Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên
09/07/2022
Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên
08/07/2022
Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên
07/07/2022
Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên
05/07/2022
Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên
04/07/2022
Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên
03/07/2022
Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên
02/07/2022
Thứ Bảy Tuần XIII - Mùa Thường Niên
01/07/2022
Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên
30/06/2022
Thứ Năm Tuần XIII - Mùa Thường Niên
29/06/2022
Ngày 29 Tháng 6
Thánh Phê-rô Và Thánh Phao-lô, Tông Đồ
28/06/2022
Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên
27/06/2022
Thứ Hai Tuần XIII - Mùa Thường Niên
26/06/2022
Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên
25/06/2022
Thứ Bảy Tuần XII - Mùa Thường Niên
24/06/2022
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su
23/06/2022
Ngày 24 Tháng 6
Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả
22/06/2022
Thứ Tư Tuần XII - Mùa Thường Niên
21/06/2022
Thứ Ba Tuần XII - Mùa Thường Niên
20/06/2022
Thứ Hai Tuần XII - Mùa Thường Niên
19/06/2022
Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Ki-tô
18/06/2022
Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên
17/06/2022
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên
16/06/2022
Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên
15/06/2022
Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên
14/06/2022
Thứ Ba Tuần XI - Mùa Thường Niên
13/06/2022
Thứ Hai Tuần XI - Mùa Thường Niên
12/06/2022
Lễ Chúa Ba Ngôi
11/06/2022
Thứ Bảy Tuần X - Mùa Thường Niên
10/06/2022
Thứ Sáu Tuần X - Mùa Thường Niên
09/06/2022
Thứ Năm Tuần X - Mùa Thường Niên
08/06/2022
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên
07/06/2022
Thứ Ba Tuần X - Mùa Thường Niên
06/06/2022
Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
05/06/2022
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
04/06/2022
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Phục Sinh
03/06/2022
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Phục Sinh
02/06/2022
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Phục Sinh
01/06/2022
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh
31/05/2022
Đức Ma-ri-A Thăm Viếng Bà Ê-li-Sa-bét
30/05/2022
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh
29/05/2022
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Phục Sinh
28/05/2022
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh
27/05/2022
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh
26/05/2022
Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh
25/05/2022
Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh
24/05/2022
Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh
23/05/2022
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh
22/05/2022
Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh
21/05/2022
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh
19/05/2022
Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh
18/05/2022
Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh
17/05/2022
Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh
16/05/2022
Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh
15/05/2022
Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh
14/05/2022
Thánh Mát-thi-A, Tông Đồ
13/05/2022
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh
12/05/2022
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh
11/05/2022
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh
10/05/2022
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Phục Sinh
09/05/2022
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh
08/05/2022
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh
07/05/2022
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh
06/05/2022
Thứ Sáu Tuần III - Mùa Phục Sinh
05/05/2022
Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh
04/05/2022
Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh
03/05/2022
Thánh Phi-líp-Phê Và Thánh Gia-cô-Bê, Tông Đồ
02/05/2022
Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh
30/04/2022
Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh
29/04/2022
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh
28/04/2022
Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh
27/04/2022
Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh
26/04/2022
Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh
25/04/2022
Thánh Mác-cô, Tác Giả Sách Tin Mừng
24/04/2022
Chúa Nhật Ii Phục Sinh. Cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh
22/04/2022
Thứ Sáu Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
21/04/2022
Thứ Năm Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
20/04/2022
Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
19/04/2022
Thứ Ba Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
18/04/2022
Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
17/04/2022
Chúa Nhật Phục Sinh
16/04/2022
Thứ Bảy Tuần Thánh
15/04/2022
Thứ Sáu Tuần Thánh
14/04/2022
Thánh Lễ Tiệc Ly
13/04/2022
Thứ Tư Tuần Thánh
12/04/2022
Thứ Ba Tuần Thánh
11/04/2022
Thứ Hai Tuần Thánh
10/04/2022
Chúa Nhật Lễ Lá
09/04/2022
Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay
07/04/2022
Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay
06/04/2022
Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay
05/04/2022
Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay
04/04/2022
Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay
02/04/2022
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay
01/04/2022
Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay
31/03/2022
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay
30/03/2022
Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay
29/03/2022
Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay
28/03/2022
Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay
27/03/2022
Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay
26/03/2022
Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay
25/03/2022
Lễ Truyền Tin
24/03/2022
Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay
23/03/2022
Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay
22/03/2022
Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay
21/03/2022
Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay
20/03/2022
Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay
19/03/2022
Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-A
18/03/2022
Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay
17/03/2022
Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay
16/03/2022
Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay
15/03/2022
Thứ Ba Tuần II - Mùa Chay
14/03/2022
Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay
13/03/2022
Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay
12/03/2022
Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay
11/03/2022
Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay
10/03/2022
Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay
09/03/2022
Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay
08/03/2022
Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay
07/03/2022
Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay
06/03/2022
Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay
05/03/2022
Thứ Bảy Sau Lễ Tro
04/03/2022
Thứ Sáu Sau Lễ Tro
03/03/2022
Thứ Năm Sau Lễ Tro
02/03/2022
Thứ Tư Lễ Tro
01/03/2022
Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên
28/02/2022
Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên
27/02/2022
Chúa Nhật Tuần VIII - Mùa Thường Niên
26/02/2022
Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Thường Niên
25/02/2022
Thứ Sáu Tuần VII - Mùa Thường Niên
24/02/2022
Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên
23/02/2022
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Thường Niên
22/02/2022
Lập Tông Toà Thánh Phê-rô, Tông Đồ
21/02/2022
Thứ Hai Tuần VII - Mùa Thường Niên
20/02/2022
Chúa Nhật Tuần VII - Mùa Thường Niên
19/02/2022
Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Thường Niên
18/02/2022
Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Thường Niên