Thành Kình Phân Ưu: Ðức Cha Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne được tin:

ĐỨC CHA PHAOLÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN
Nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh

Đã được Chúa gọi về lúc 1.00pm ngày 29/08/2022
Hưởng thọ 95 tuổi, 62 năm Linh Mục và 30 năm Giám Mục

Chúng con xin gửi đến Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa Giáo Phận Vinh, quý vị trong linh tông, huyết tộc của Đức Cha Phaolô Maria đáng kính, lời phân ưu chân thành.

Chúng con cũng xin bày tỏ tấm lòng kính trọng và tri ân đến Đức Cha Phaolô Maria về những đóng góp to lớn của ngài cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng tại Giáo Phận Vinh. Đặc biệt hình ảnh về người mục tử tận tụy noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu hết lòng vì đoàn chiên, can đảm và mạnh mẽ lên tiếng trước áp bức bất công, bảo vệ sự thật, công lý hoà bình. Ngài là mẫu gương sáng cho mỗi người chúng con học hỏi và noi theo.

Chúng con cũng nhớ đến những kỷ niệm đẹp cùng với Đức Cha Phaolô Maria khi ngài nhận lời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang I – 2013 tại Tổng Giáo Phận Melbourne – Úc Châu.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Phaolô, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa Kitô, Linh Mục Thượng Phẩm, mở vòng tay nhân lành, đón tiếp và ân thưởng Đức Cha Phaolô Maria trong Nước Trời.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne