Thư Mừng Chúa Phục Sinh 2022

Kính gửi:

  • Qúy cha,
  • Qúy tu sĩ nam nữ,
  • Qúy Ban mục vụ các cộng đoàn,
  • Qúy Ban chấp hành các hội đoàn – phong trào,
  • Và toàn thể quý cộng đồng Dân Chúa Việt Nam TGP Melbourne.

Chúa nay thực đã Phục Sinh – Alleluia Alleluia

Kính thưa quý vị,

Trong niềm vui mừng Lễ Chúa Phục Sinh, Ban tuyên úy và Ban điều hành Cộng đồng xin kính chúc qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, qúy ban mục vụ các cộng đoàn và toàn thể qúy cộng đồng Dân Chúa cảm nghiệm thật dồi dào tình yêu trao hiến và đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh 2022.

Nhân đây, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne xin gửi tới qúy cha, qúy tu sĩ và toàn thể qúy cộng đồng Dân Chúa những sinh hoạt sắp tới của Cộng Đồng chúng ta:

  • Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót: 3:00PM – 8:00PM Thứ Sáu ngày 22/04 tới Chúa Nhật 24/04/2022 tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm – 95 Mount Alexander Rd. Flemington VIC 3031;

  • Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam & Nghi Thức Tưởng Niệm: 1:00PM Thứ Bảy ngày 30/04/2022 tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang – 225 Hutton Rd. Keysborough VIC 3173;

  • Hướng Về Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV – Cùng Mẹ Tạ Ơn: 1:00PM – 6:30PM Thứ Bảy ngày 14/05/2022 tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang – 225 Hutton Rd. Keysborough VIC 3173;

Một lần nữa, chúng con xin cầu chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý cộng đồng Dân Chúa tràn đầy ơn Cứu Độ của Chúa Phục Sinh. Alleluia Alleluia.

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Điều hợp viên Ban Tuyên Úy
CĐCGVN TGP Melbourne

Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn
Trưởng Ban Điều Hành
CĐCGVN TGP Melbourne