Linh Mục Phêrô Hoàng Kim Huy SDB, Tân Giám Tỉnh Dòng Don Bosco Úc Châu

Cha Bề trên cả Angel Airtime SDB của Tu Hội Salesian Don Bosco vừa bổ nhiệm cha Phêrô Hoàng Kim Huy SDB vào chức vụ Giám Tỉnh Dòng Don Bosco Úc Châu & Nam Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hiện Cha Huy đang giữ chức vụ Phó Giám tỉnh và Giám đốc nhà Mẹ của Tỉnh dòng tại Sunbury Úc Châu, cha cũng phụ trách về truyền thông xã hội của tỉnh dòng.

Hình cha Huy, Phó Giám tỉnh khánh thành tượng đài Đức Mẹ tại Brunswick 10/2022

Cậu Huy được sinh ra và lớn lên tại Long Hương Việt Nam. Sau năm 1975 cậu Huy cùng gia đình vượt biên tới được bến bờ tự do và định cư ở Melbourne. Sống ở Chadstone và học Trung học tại Salesian College. Sau khi tốt nghiệp Trung học, là một thanh niên rất năng động sinh hoạt trong ca đoàn và giới trẻ… Thao thức với tuổi trẻ, chàng đã tìm hiểu ơn gọi và xin vào dòng Don Bosco…

Thầy được nhận vào tiền tập viện Salêdiêng năm 1987 tại Oakleigh, Victoria và sau một năm, thầy được nhận vào Nhà tập và tuyên khấn lần đầu tiên trong dòng Salêdiêng Don Bosco thuộc Tỉnh dòng Úc và Nam Thái Bình Dương vào năm 1989…

Thầy đã trải qua quá trình học Triết và Thần học tại Thần học viện Melbourne và tốt nghiệp với bằng Cử nhân và Cao học Thần học, thầy cũng tốt nghiệp ngành Giáo dục… Năm 1997 thầy được thụ phong linh mục tại Giáo xứ Thánh Jude ở Scoresby do Đức Cha Hilton Deakin chủ phong.

Sau khi thụ phong linh mục, Cha được gửi đi dậy học và phục vụ tại các trường trung học St Joseph's College ở Ferntree Gully và đặc biệt trường St Dominic College ở Glenorchy, tiểu bang Tasmania cả chục năm trước khi cha về lại đất liền và được bổ nhiệm làm cha Chính xứ Giáo xứ Đức Mẹ Phương Nam Thánh Giá gồm hai giáo xứ St joseph’s Collingwood & St John’s Clifton Hill và là cố vấn đào luyện tại Học viện Don Bosco.

Cha Huy đã xây lại nhà thờ thánh Giuse ở Collingwood, sau nhiều năm nhà thờ bị cháy và phải cử hành thánh lễ trong Hội trường. Ngôi thánh đường mới rất đẹp và mỹ thuật.

Dù làm việc trong Dòng, nhưng cha luôn hỗ trợ Cộng đồng Công giáo Việt Nam, cha đã từng giữ chức vụ Điều hợp Ban Tuyên úy Việt Nam Melbourne hai lần, cha rất đam mê phụ giúp các phong trào, đặc biệt Phong trào Cursillio và Giới trẻ.

Ban điều hợp Tuyên Úy Melbourne với Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long

Cha cũng được bổ nhiệm làm Giám đốc cộng đoàn Don Bosco tại Engadine và Giám đốc nhà Mẹ Salesian tại Sunbury.

Cha Phêrô Hoàng Kim Huy sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ Giám Tỉnh vào Thứ Hai ngày 01 tháng 01 năm 2024. Tỉnh dòng Úc Châu và Nam Thái Bình Dương bao gồm Úc Châu, New Zealand, Fiji và Samoan.

Cầu chúc Cha thành công trong chức vụ được Tu hội và Giáo hội trao phó.

Xin chúc mừng cha.

Thanh Quảng SDB và Thân hữu