Chúc Mừng Cha Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ

Trong tâm tình tạ ơn & ngợi khen Chúa và hòa chung niềm vui cùng cha Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ - Dịp Thánh lễ bổ nhiệm Chánh Xứ Thánh I Nhã - St Ignatius Parish hôm nay.

CĐCGVN TGP Melbourne hân hoan chúc mừng Cha.

Kính chúc cha được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, hồn an xác mạnh và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong sứ vụ.

Kính
T/M BĐH CĐVGVN TGP Melboure
Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thư ký