Thành Kính Phân Ưu: Bà Cố Matta Trương Thị Xinh

Chúng con vừa nhận được tin buồn Bà Cố Matta Trương Thị Xinh là thân mẫu cha Anton Nguyễn Ngọc Dũng, SDB mới được Chúa gọi về trong bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

Kính xin quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho Bà Cố Matta sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Xin chân thành cảm ơn.