Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Tỵ Nạn Chiến Tranh Ukraine & Lũ Lụt NSW và QLD

Đóng Góp Trực Tiếp Cho Lũ Lụt NSW Và QLD

Quý vị có thể gửi trực tiếp đến St Vincent de Paul cho lũ lụt NSW và QLD qua trang mạng dưới đây. Với phương cách này, quý vị sẽ nhận được giấy "khấu trừ thuế" ngay lập tức.

Đóng Góp Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt NSW và QLD

Đóng Góp Vào Các Trương Mục

Mọi đóng góp, xin qúy vị chuyển khoản vào các trương mục như sau, hoặc gửi cho quý Cha Tuyên Úy và Ban Mục Vụ Cộng Đoàn.

Khi chuyển khoản, xin nhớ ghi chú "LŨ LỤT" hoặc "UKRAINE" hoặc "CẢ HAI".

 • Trương Mục Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne
  Tên Trương Mục: Vietnamese Catholic Community – Melbourne
  BSB: 063217 (CBA)
  Account Number: 10455074
  Liên Lạc: Chị Maria Hồng Ngọc Phương Thanh
  0431 660 990 · ms.thanh.hong@gmail.com

 • Trương Mục Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm
  Tên Trương Mục: St Vincent Liem Vietnamese Catholic Community
  BSB: 083355 (NAB) · Account Number: 628745710
  Liên Lạc: Chị Maria Nguyễn Thanh Huyền
  0422 882 183 · stvincentliem95@gmail.com

 • Trương Mục Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
  Tên Trương Mục: Our Lady of La Vang Shrine
  BSB: 083347 (NAB) · Account Number: 529783746
  Liên Lạc: Chị Maria Vũ Thị Ánh Thu
  0403 488 196 · ms.quythu@gmail.com

Lưu Ý: Khấu Trừ Thuế

Nếu quý vị muốn nhận giấy "khấu trừ thuế", sau khi gửi tiền vào trương mục, xin vui lòng gửi tin nhắn vào số điện thoại hoặc email đến người chịu trách nhiệm của trương mục đó, kèm theo những chi tiết như sau:

 • Tên họ đầy đủ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ nhà
 • Địa chỉ email
 • Số tiền quý vị đã đóng góp

Mọi chi tiết xin liên lạc: Anh Antôn Trương Tấn Phát, Ủy Viên Bác Ái Xã Hội
0432 777 500 · pltclothing@yahoo.com.au