Hiệp Thông Cùng Với Mẹ Maria Tạ Ơn Chúa Hướng Về Đại Hội La Vang IV Năm 2023

Kính thưa quý cộng đoàn trong TGP Melbourne,

Trước tiên, chúng tôi vui mừng và cảm ơn Đức Cha đã nhận lời về TT TM Lavang Keysborough để cùng với Cộng đồng Dân Chúa Melbourne cảm tạ Chúa và cùng với Mẹ Maria trong tâm tình cảm tạ, hướng về Đại Hội Lavang IV sẽ được tổ chức vào năm 2023.

Kính thưa quý vị, sau hai năm bị đại dịch Covid hoành hành và cộng đồng không có dịp qui tụ lại để cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ tâm tư… Nhân dịp Cộng đồng tổ chức Ngày Hướng về Đại Hội Lavang IV cùng với Mẹ để tạ ơn Chúa sau cơn đại dịch và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt chiến tranh tại Ukraine… Cộng đồng chúng ta cần chỉnh sửa lại chương trình để quý cha có thể dàn xếp thời giờ về cùng với Đức Cha Vincent Long và toàn cộng đồng để dâng lễ tạ ơn sau những ngày đại dịch và cầu bình an…

Chúng tôi đã chỉnh sửa lại Chương trình để mong được chào đón quý cha và quý vị tham dự với Cộng đồng Ngày Hướng về Đại Hội Lavang IV, cùng với Mẹ tạ ơn vào ngày thứ Bảy 14/5/2022:

  • 1:00 PM Tập trung trước tiền đường TT TM Lavang tham dự hoạt cảnh diễn nguyện “Bí mật Fatima 3” và cuộc Dâng Hoa của cộng đồng trước khi cung nghinh tượng Mẹ vào Thánh đường
  • 2:30 PM Thánh Lễ đại trào do Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long chủ tế.
  • 4:00 PM Bài thuyết giảng của Lm Antôn Nguyễn Thế Nhân (Dòng Thánh Thể) và Hội thảo

Chương trình của Ngày Hướng về Đại Hội Lavang IV sẽ được kết thúc lúc 5:15PM với phần chia sẻ phần ăn nhẹ…

Chúng tôi mong ước quý vị thông cảm về những thay đổi này hầu quý Linh mục Việt Nam đang làm việc mục vụ tại Melbourne có thể về tham dự đông đủ và dễ dàng. Xin quý vị thu xếp thời giờ tham dự toàn bộ chương trình với cộng đồng chúng ta.

Xin Thiên Chúa tình yêu và qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam trả công bội hậu cho quý cha và quý vị. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và khẩn cầu Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ tất cả chúng ta thoát cơn đại dịch và cho hòa bình thế giới được hiển trị.

Chân thành trong Chúa Kitô, Mẹ La Vang cùng các anh hùng Tử đạo Việt Nam,

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Điều hợp viên Ban Tuyên Úy
CĐCGVN TGP Melbourne

Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn
Trưởng Ban Điều Hành
CĐCGVN TGP Melbourne