Lịch Tĩnh Tâm & Hoà Giải Mùa Chay 2022

 • St Paul
  202 Glengala Rd, Sunshine West VIC 3020
  Hòa Giải: 7:00 pm Thứ Tư 23/03

 • St Margaret Mary
  51 Mitchell St, Brunswick VIC 3056
  Hòa Giải: 7:30 pm Thứ Năm 24/03

 • St Timothy
  17 Stevens Rd, Vermont VIC 3133
  Hòa Giải: 7:30 pm Thứ Bảy 26/03

 • St Joseph
  Cnr Buckingham Ave & St James Ave, Springvale VIC 3171
  Hòa Giải: 7:00 pm Thứ Năm 31/03

 • Thánh Bênađô Duệ (Holy Eucharist)
  1A Oleander Drive, St Albans VIC 3021
  Hòa Giải: 7:00 pm Thứ Năm 31/03, 7:00 pm Thứ Năm 07/04

 • Thánh Giuse (St Luke)
  1A David St, Lalor VIC 3075
  Tĩnh Tâm & Hòa Giải: 7:00 pm Thứ Sáu 01/04

 • Thánh Vinh Sơn Liêm
  95 Mt Alexander Rd, Flemington VIC 3031
  Hòa Giải: 6:30 pm – 8:30 pm Thứ Hai 04/04

 • St Martin De Porres
  158 Military Rd, Avondale Heights VIC 3034
  Tĩnh Tâm & Hòa Giải: 7:00 pm Thứ Hai 04/04

 • Thánh Tôma Thiện (TT Thánh Mẫu La Vang)
  225 Hutton Rd, Keysborough VIC 3173
  Tĩnh Tâm: 7:00 pm Thứ Ba 05/04, 7:00 pm Thứ Tư 06/04
  Hòa Giải: 7:00 pm Thứ Năm 07/04

 • Thánh Gioan Hoan (St Joseph)
  46 Otter St, Collingwood VIC 3066
  Tĩnh Tâm: 7:30 pm Thứ Năm 07/04
  Hòa Giải: 7:30 pm Thứ Sáu 08/04

 • Our Lady Of The Immaculate Conception
  92 Monash St, Sunshine VIC 3020
  Hòa Giải: 7:00 pm Thứ Sáu 08/04