Cộng Đoàn Thánh Emmanuel Triệu

Địa Chỉ

St Paul
202 Glengala Rd, Sunshine West VIC 3020

Giờ Lễ

Chúa Nhật
11:30 AM
Thứ Hai
9:00 AM
Thứ Ba
9:00 AM
Thứ Tư
9:00 AM
Thứ Năm
9:00 AM
Thứ Sáu
9:00 AM
Thứ Bảy
9:00 AM

Liên Kết

Website · Facebook · YouTube

Liên Lạc

Phanxicô Nguyễn Văn Hiệp
Trưởng Ban Mục Vụ
‭0413 058 914‬
hiepphanxico@hotmail.com.au