Cộng Đoàn Thánh Giuse

Địa Chỉ

St Luke
1A David St, Lalor VIC 3075

Giờ Lễ

Thứ Bảy
7:45 PM

Liên Kết

Website · Facebook

Liên Lạc

Lm Giuse Lăng Kính Luân
Cha Tuyên Úy
0466 243 534
langluan982@gmail.com

Inhaxio Nguyễn Văn Dũng
Trưởng Ban Mục Vụ
0423 747 757
dunglethu16@gmail.com