Cộng Đoàn Thánh I Nhã

Địa Chỉ

St Ignatius
326 Church St, Richmond VIC 3121

Giờ Lễ

Chúa Nhật
4:00 PM

Liên Kết

Website · Facebook

Liên Lạc

Lm Giuse Nguyễn Hoàng Trung SJ
Cha Chánh Xứ
0499 228 805
parish@ignatius.org.au

Giuse Phạm Đình Toàn
Trưởng Ban Mục Vụ
0413 664 789
phamdinhtoan50@hotmail.com