Cộng Đoàn Thánh Martinô

Địa Chỉ

St Martin De Porres
158 Military Rd, Avondale Heights VIC 3034

Giờ Lễ

Chúa Nhật
12:30 PM

Liên Kết

Website · Facebook · YouTube

Liên Lạc

Vincentê Điểm Lê Thành Nhân
Cha Chánh Xứ
0414 283 104
tnhanle@hotmail.com

Trịnh Thị Thuỳ Trang
Trưởng Ban Mục Vụ
0422 899 700
trang@trinh.id.au