St Joseph

Địa Chỉ

St Joseph
Cnr Buckingham Ave & St James Ave, Springvale VIC 3171

Giờ Lễ

Chúa Nhật
3:00 PM
Thứ Sáu
11:00 AM

Liên Kết

Website · Facebook

Liên Lạc

Lm Giuse Nguyễn Xuân Trường OFM Conv
Cha Chánh Xứ
0434 346 777
friarjosephtruong@hotmail.com

Đinh Thanh Liêm
Trưởng Ban Mục Vụ
0417 575 465
liemdinh@hotmail.com