Thánh Lễ Sắc Tộc 2022

Chúa Nhật 25/09/2022
2:00 PM

Địa Điểm

Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Patrick
1 Cathedral Pl, East Melbourne VIC 3002