Đức Thánh Cha Công Bố Ngày 2 Tháng 3 Là Ngày Ăn Chay Cầu Cho Hòa Bình Của Ukraine

Trước tình hình rối ren ở Ukraine, một nỗi đau to lớn dấy lên trong trái tim tôi. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong mấy tuần qua, viễn cảnh ngày càng đáng báo động làm cho nhiều người trên khắp thế giới âu lo. Một lần nữa hòa bình lại bị đe dọa bởi các lợi ích phe phái. Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm chính trị hãy suy xét lương tâm mình một cách nghiêm túc trước Thiên Chúa, là Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải chiến tranh, là Cha của tất cả chứ không riêng gì của một số người, Người muốn chúng ta là anh em chứ không phải kẻ thù.

Tôi cầu mong tất cả các bên liên quan hãy tránh bất kỳ hành động nào đừng gây ra đau khổ nữa cho người dân, làm mất ổn định cuộc sống hài hòa giữa các quốc gia và làm cho luật pháp quốc tế trở nên bất ổn.

Và giờ đây, tôi kêu mời tất cả mọi người, dù có niềm tin hay không. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy dùng những khí giới yêu thương của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện và ăn chay thay vì vũ lực vô nghĩa ác thần. Tôi tha thiết mời gọi mọi người hãy biến Ngày Thứ Tư Lễ Tro, mùng 2/3 này là Ngày Cầu nguyện cho Hòa bình. Tôi tha thiết mời gọi các tín hữu cách đặc biệt hãy cầu nguyện và ăn chay trong ngày đó. Khẩn cầu Nữ Trinh Vương Hòa bình gìn giữ thế giới khỏi rơi vào cảnh lầm than của chiến tranh.